Na dobry początek proponujemy zajęcia adaptacyjne

Drodzy Rodzice

Adaptacja oznacza przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków. Dla waszej pociechy nowym środowiskiem jest właśnie przedszkole. Po przekroczeniu progu przedszkola wasze dziecko rozpoczyna życie w dwóch środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Wiąże się to ze zmianę dotychczasowego trybu życia i zaspakajania potrzeb. Wasze Dziecko otoczone dotychczas troską i uwagą rodziny nagle znajdują się w miejscu, gdzie wszystko jest mu obce: nowe zadania, inne przedmioty, osoby, rytm dnia.

W tym jakże ważnym dla małego dziecka etapie życia, jakim jest przekroczenie progu przedszkola znaczącą rolę odgrywają dorośli. Drodzy Rodzice to Wy macie duży wpływ na adaptację dziecka do grupy przedszkolnej. Jak możecie pomóc ? Jest wiele sposobów wspomagających adaptację dziecka w przedszkolu.

Oto kilka z nich:

  • nigdy nie należy straszyć dziecka przedszkolem (pójdziesz do przedszkola, to dopiero zobaczysz….),

  • chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jako naturalna rzecz (tata chodzi do pracy, mama chodzi do pracy, a dziecko chodzi do przedszkola),

  • stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez jednego posiłku, bez leżakowania),

  • pożegnania z dzieckiem powinny odbywać się bez pośpiechu, ale i też bez zbytniego przedłużania rozstania,

  • jeśli rodzic spodziewa się problemów z rozstaniem dziecka , wskazane jest, by wcześniej porozmawiał z nauczycielem, gdyż będzie to wskazówką dla nauczyciela, aby poświecić temu dziecku szczególną uwagę,

  • rodzice powinni być konsekwentni w swoich działaniach, gdyż przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola wydłuża tylko adaptację dziecka,

  • cierpliwie czekajmy na wypowiedzi dziecka, pozwólmy im ochłonąć z pierwszych wrażeń, nie zamęczajmy ich pytaniami,

  • uważnie słuchajmy wypowiedzi dzieci, nie bagatelizujmy ich problemów, podtrzymujmy ich na duchu, wspierajmy je.

Drodzy Rodzice !

Jeśli dostaniecie wiadomość o swoim dziecku, że zjadło posiłki, śpi i bryka to znaczy: w nowym miejscu czuje się bezpiecznie.

Zapraszamy naprawdę warto!!!